• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

Y LỌC HONEYWELL SERIES YS-SF5-PN16

Y LỌC HONEYWELL SERIES YS-SF5-PN16
Van lọc chữ Y Honeywell
Kích thước: DN50-DN600
Áp suất: PN16
Vật liệu: Gang
Kiểu kết nối: Kết nối bích