• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

Y LỌC HONEYWELL SERIES YS-SP2-PN16

Y LỌC HONEYWELL SERIES YS-SP2-PN16
Van lọc chữ Y Honeywell
Kích thước: DN15-50
Áp suất: PN16
Vật liệu: Đồng
Kiểu kết nối: BSPP