• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

ACTUATOR HONEYWELL SERIES ML6421

ACTUATOR HONEYWELL SERIES ML6421
Honeywell Actuator không lò xo series ML6421
ML6420 là thiết bị truyền động điện, kiểm soát cho các loại van V5011, V5013, V5015, V5016, V5025, V5049, V5050, V5328, V5329.
Chỉ số bảo vệ: IP54
Điện áp: 24Vac 50/60Hz
Kiểu chuyển động: Floating